สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็๋กที่ติดอยู่เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา รพ.ชุมชน จังหวัดสุริ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 31-03-2564 169 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็๋กที่ติดอยู่เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา รพ.ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)